BİLİYOR MUSUNUZ?

BİLİYOR MUSUNUZ?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümlerine istinaden Kanunun amacına uygun faaliyet ve çalışmalar yapmak üzere her il ve ilçede Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulmuştur. Hali hazırda ülke genelinde 1.002 SYD Vakfı vatandaşlarımıza hizmet vermektedir.

SYD Vakıflarının Gelirleri: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan aktarılan miktardan, işletme/iştiraklerden elde edilecek gelirlerden ve diğer gelirlerden oluşmaktadır.

SYD Vakıflarının Yapısı: 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 4 üncü maddesinde, Vakıfların özel hukuk tüzel kişiliğine sahip oldukları açıkça hükme bağlanmıştır.
Her bir SYD Vakfı ayrı ayrı birer işyeridir (4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde) ve her birinin ayrı karar organları bulunmaktadır.
SYD Vakıfları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının idari yapılanması içerisinde yer almamakta olup denetimleri Vakıflar Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Fonunun gelirleri:

Kanun ve Kararnamelerle kurulu bulunan veya kurulacak olan fonlardan Bakanlar Kurulu kararıyla %10’a kadar aktarılacak miktarlar.

Gelir ve kurumlar vergisi tahsilat toplamının%2,8’i.

Trafik para cezalarının %50’si.

RTÜK gelirlerinin %15’i.

Bütçeye konulacak ödenekler.

Her nevi bağış ve yardımlar ve diğer gelirler.

Konular

E- Bülten

    Sosyal IDEA

    Bizi takip edip yalnız bırakmayan siz değerli okuyucularımıza teşekkür ederiz.