SOLCU ERKEKLER, SAĞCI ERKELER VE AT NALI TEORİSİ

Dünya Erkekler Günü’ne Özel.

Her yıl 19 Kasım’da kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından da desteklenen uluslararası bir gün “Dünya Erkekler Günü”. Uluslararası Erkekler Günü’nün kutlanma amacı, cinsiyetler arası ilişkilerin geliştirilmesi, erkeklerin rol model olduğu durumların vurgulanması, erkeklerin yaşadığı cinsiyete bağlı eşitsizlikler vs. birçok konuyu içeriyor ve günümüzde yetmişin üzerinde ülke tarafından desteklenerek kutlandığı söyleniyor.

Günün anlam ve önemine dair bazılarımız kapitalist düzene uygun minik hediyelerle bu özel günü yok saymazken; ben de keyifle okuyacağınızı düşündüğüm, hatta beki ağır eleştiri alacağımı bile bile Dünya Erkekler Günü vesilesi ile aşağıdaki düşüncelere yoğunlaştım. Bence at nalı teorisi özellikle kadınlar konusunda erkek duruşunda karşılık buluyor.

Bilmeyenler için öncelikle nedir bu meşhur At nalı teorisi? Siyaset biliminde aşırı sol ve aşırı sağ ideolojilerin birbirlerinin tam zıttı değil de tam aksine oldukça benzer fikirlerde olduğunu savunur bu teori. Basitçe bir U harfini andıran at nalının her iki ucu temsil eden zıt görüşler birbirinden ne kadar uzaktaysa at nalının sol ve sağ uçları mesafe olarak birbirine çok yakındır ve benzeştir. Yani At nalı teorisine göre siyaset biliminde aşırı sol ve aşırı sağ ideolojilerin birbirlerinin tam zıttı değil de tam aksine oldukça benzer fikirler olduğunu savunur. Siyaset bilimi açısından olay sorgulanasıdır ama söz konusu durumu kadınlar özelinde kendi gözlemlerimden yola çıkarak inceledim.

dünya erkekler günü özel solcu erkekler, sağcı erkeler ve at nalı teorisi umut kaşan
Dünya Erkekler Günü’ne özel “Solcu erkekler, sağcı erkeler ve ‘At Nalı Teorisi’ Umut Kaşan

Sosyal kültürel, ekonomik ve politik güncel durumlarla yoğurulan mayamızda bence dönemsel ihtiyaçlara göre şekillenen varoluşsal tüm sancılarını birlikte yaşadığımız, birbirini tamamlayan sonsuz hayat döngüsünde hayatımızın olmazsa olmazları bıyıklılarını kategorize ettim. Bazıları kendine solcuyum ben diyor bazıları da solculardan nefret ediyor ya;

 • Solcu da olsa Sağcı da olsa her iki grup da kadınlar için sözde daha güvenli ve yaşanılabilir bir Dünya vadeder eder. Özde hayatı çekilmez kılan erkekler içerisinde sağcı da vardır solcu da, orta yolcu da! İyi biliyoruz. Bunu çok iyi biliyoruz.
 • Genellikle; solcu erkekler cinsiyet eşitliğini savunduğu için bir kadına öncelikle insani olarak yaklaşmayı tercih ederler, pozitif ayrımcılık ile yol alırlar. Sağcı erkekler ise bir biçimde eksik etek ya da daha güçsüz gördükleri kadınların eşit şartlarda var olabilmeleri için cinsiyet eşitliğini savunmaz ama insani tavır ve duruşla yol alır. Her iki yolun sonunu da çok iyi biliyoruz biz kadınlar. İyi biliyoruz!
 • Genellikle; solcu erkekler arasında güç ve mevkii sahibi olanlar sağcı erkeklere göre daha azdır. Biz kadınların güçlü erkek sevdiği gerçeğini iyi bilen solcu erkek rekabet koşullarını yaratabilmek adına güçlü bir kadını etkilemek için sağcılardan daha fazla şefkat ilgi ve özen göstermesi gerektiğini bilir özgürlükçü yaklaşımlar sergiler. Kadınların zaaflarına oynar. Aslında durumun hiç de öyle olmadığını kandırıldığını anlayan güçlü kadından çoğunlukla tekmeyi yer. Kimsenin kimseyi tekmeleyecek gücü yoksa karşılıklı bir kandırmaca döngüsünde döner dururlar. Sağcı erkekler ise güçlü kadından uzak durmaya çalışırlar. İçten içe ise gücünü, mevkiini parasını hatta hayatını paylaşacağı kadını da kendisi kadar güçlü olsun ister. Güçlü kadını kendi mahallesinde bulamayacağı gerçeğinden yola çıkarak istediği kadını yaratmak ister, aklı ve kalbi kendi mahallesinde, bedeni ise sürekli karşısına çıkan sol mahallelerdedir. Sol mahallede karşılaşacağı güç zehirlenmesi yaşayan kadınlar ya da güçlü görünen ama güçsüz ve çaresiz kadınlardır. Rekabet yaratabilmek adına bilmeden ve istemeden kadınların egosuna ve zaaflarına oynayan solcusu da sağcısı da kadınlar tarafından istemeden ve istenmeden üzülmüştür. Çünkü kadınlar samimiyetsizliği erkeklerden daha kolay anlarlar. Peki, bilin bakalım birbirini hangi noktada çok iyi anlar bu sakallı ya da bıyıklılar. “Aşk var Abi. Çok sevdik be Abiii“ kilit cümledir. Solcusu da sağcısı da âşık olunan kadına Yenge der. Biz kadınlar iyi biliyoruz ki yengelere atfedilen (görünmez) dokunulmazlık büyük bir yalandır. Yenge mevzuu özünde nedir çok da iyi biliyoruz!
 • Genellikle; solcu erkekler için de sağcı erkeler için de anneleri kutsaldır. Sesini yükseltememiş, ezilmiş, yok sayılmış, çilekeş kadınları çok sevmeleri acıma duygusunu yok ederek sevmeyi öğrenmek zorunda kalmaları bu çilekeş anneden gelir. Diyelim ki bu çilekeş annenin ona hayatı çekilmez kılan kocası sağcı ise sandınız ki oğul solcu olur. Değil. Kız çocuklarda belki ama genellikle babasından nefret ederek büyümüş oğul babasından daha da sağcıdır, ya da baba solcu ise babadan da çok solcudur. Çok iyi biliyoruz o çilekeş anneleri yaratan, babasının oğlu erkekleri.
 • Genellikle; solcu erkekler için eğlenmek, eğlenmeyi bilmek kutsal bir ibadet gibidir. Sıklıkla değiştiremediği tüm gerçeklerden uzaklaşmak kendi terapisini yaratmak ister. Mesela hepsinin kendine özel bir kadeh tutuşu vardır. Daha çok kitap okumalarındandır ki anlatacak hikâyeleri çoktur. Sağcı erkelerde ise eğlenmek daima bir sorunla beraber geldiği için kıskançlıkla reddeder. Genellikle; sağcı erkeklerin iddialı yemekler yapmaları mutfağı bir terapi gibi görmelerinden kaynaklanıyor olabilir. Sağcı erkeklerin arabalarına ve otomobillere ve sekse olan düşkünlüklerini de böyle görebiliriz. Ama çok iyi biliyoruz ki solcusu da sağcısı da eğlenmeyi çok iyi bilir. Kadınlar ne çektiyse sahiden eğlenmeyi öğrenmemiş, bilmeyen eğlenmek isteyen adamlardan çekti. Çok iyi biliyoruz.
 • Genellikle; gerektiği durumlarda solcu erkekler da sağcılar kadar iyi ve kıvrak yalanlar söyler. Cennet cehennem korkusu yaşayan sağcı erkekler hurilerle dolu cenneti kaçırmak istemedikleri için bir başkasının açığından yola çıkarak bak ben ne kadar da cennetlik adamım triplerine girer sık sık ağızlarından kaçırırlar. Oysa solcu adamlar kendilerine cennette bir yer bulmaktansa kendi hurilerini yaratma konusunda neredeyse hemfikir olmuş gibidirler. Solcu erkeler ser verip sır vermez. Bunların arasındaki bu erkek örgütlenmesini başka hiçbir şeyde göremezsiniz. Bu konuda sağcı erkekler bana göre daha başarısızdır.
 • Genellikle; solcu erkekler sanata şiire edebiyata daha düşkün olurlar. Sağcı erkeler ise eğer bir şiir yazmışsa emin olunuz daha samimidir kızlar. Solcu erkeler kendi özgürlüklerini yaratmak için sizi sahiden özgür bırakabilir ama sağcı erkekler de bu konuda hiç samimi değildir.
 • Genellikle; solcu erkekler gerektiğinde kestirip atmasını sağcı erkeklerden daha iyi bilir. Ve bence başlamayı bilmek kadar bitirmeyi bilmek de önemlidir.

Genellikle; solcu erkekler söylediği ile yaptığı birbirinin tersi olan sağcı erkeklerden nefret ederler. Sağcı erkekler de solculardan. Erkekler söz konusu kadınlar olunca birbirlerinin tam zıttı değil de tam aksine oldukça benzerler.

Kadınlar da bunu görüyor ve hepsinden nefret ediyor gibiler sanki. Kadınlar kontra atağa geçmişler. Erkekleri haberi yok. Karşı mahallelerden bakınca erkeklerin arızalarından ve marazlarından yola çıkarak böylesi ortak noktaları daha da çoğaltabiliriz. Maalesef bana göre at nalı teorisi kadınların bu bakış açısıyla doğrudur. Fakat olay tam olarak da şudur ki bu adamları biz kadınlar doğuruyor ve yetiştiriyoruz. Kadını için hayatı çekilmez kılmayan, aksine birbirlerine hayatı güzelleştiren, kolaylaştıran solcu, sağcı ya da orta yolcu adamlar da yok mu? Elbette var. Var olsunlar.

Bu yazının devamında solcu kadınlar ve sağcı kadınları da yazmalıyım diye düşündüm. Siz bunu okurken ben galiba yazıyor olacağım.

Umut Kaşan – Ege İdea Dergi / Didim 19.11.2023

Konular

E- Bülten

  Sosyal IDEA

  Bizi takip edip yalnız bırakmayan siz değerli okuyucularımıza teşekkür ederiz.