REKLAM NEDİR? / REKLAMLARIN İŞLETME VE TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

REKLAM NEDİR?

Reklam Nedir?  “Bedeli ödenmiş, kitle iletişim araçları ile yapılan ikna etme çabasıdır” Reklamın en önemli işlevlerinden bir kaçı, tüketicileri mal ve hizmetlerin varlığı ile ilgili bilgilendirmek, onları satın almaya ikna etmek ve sonuç olarak da tüketicileri o mal veya hizmetin kullanıcısı konumuna getirerek talep yaratmaktır.

Reklam, dünya ekonomisinde ciro oluşturma vazifesi gören en büyük sektörlerden biridir. Direk ve dolaylı olarak istihdam yaratır, yaşam biçimleri yaratır, markalar ve tüketiciler arasında ilişkiler inşa eder. Reklam hiç düşünmediğiniz kadar önemlidir.

Reklamın akılda kalıcı ve etkili olması, markanın tanınırlığı açısından en önemli faktördür. Verilmek istenen mesaj, mümkün olduğunca en basit haliyle müşteriye anlatılmalı ve bu anlatımda abartıya kaçmadan inandırıcı bir dil kullanılmalıdır.  Reklamda verilmek istenen mesajın net ve anlaşılabilir olması, markanın satış ve tanıtım etkinliklerinin artmasındaki en önemli nedendir. Yapılan araştırmalara göre; müşterinin reklamı sevmesi, markayı sevmesine ve müşterinin markayı daha kolay hatırlamasını sağlamaktadır.

REKLAMLARIN İŞLETME VE TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Tüketici için reklam önemlidir çünkü kolay ve ucuz ulaşılabilen bir bilgi kaynağıdır.

Üretici için reklam önemlidir çünkü rekabete dayalı pazar ortamında reklam, işletmelerin pazar içinde iyi bir yer edinip, bunu korumada ve ürettikleri ürün ve hizmetleriyle rakipleri arasından sıyrılıp, üstün bir konuma gelerek pazar payını genişletmede kullandığı tutundurma faaliyetlerinden biridir.

Reklamcılığın başlangıç tarihi M.Ö. 3000’li yıllara rastlar.

Tüccarların çığırtkanlar aracılığıyla satış yapma çabalarıyla dükkanların önlerine koydukları tabelalar reklamların ilk örnekleri olarak kabul edilir.

Eski Mısır’da kaçan bir esiri bulup getirene ödül vaat eden bir papirüs, Roma ve Yunan şehirlerinde meydan ve köşe başlarındaki taşlar üzerinde çeşitli malların, sirklerin, gladyatör yarışmalarının ilanları bunlardan bazılarıdır.

Matbaanın icadından 30 yıl sonra İngiltere’de William Caxton adlı matbaacı bastığı kitapları pazarlama sorunlarıyla karşılaşınca, bu kitapları tanıtan ilanlar basar ve bunları ayin günlerinde kiliselerde dağıtır. Bu uygulama reklamcılık tarihinin ilk basılı reklam örneğidir. İngiliz dilinde görülen ilk duvar afişi 1480’de Londra’da bir kilise kapısına asılmıştır

İlk televizyon reklami 1941’de New York’ da WNBT televizyonunda yayınlanmıştır.

Türkiye’de reklamcılığın tarihine baktığımızda, 16. yüzyılda Almanya ve 17. yüzyılda İngiltere’de başlayan basın reklamlarının, Türkiye’de 19. yüzyılın ortalarında gündeme geldiğini görmekteyiz (Elden, 2009: 154). Ülkemizde reklamcılık Avrupa’daki gibi basın ilanlarıyla başlamıştır. İlk ilanlar 1860 yılında Tercüman-ı Ahval gazetesinde, satılık ev, arsa ve kitap ilanları şeklinde olmuştur.

Türkiye’nin ilk reklam ajansı olan İlancılık Reklam Ajansı’dır.

Bilginin kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe girebilmesi, uyarıcının anlamı hakkında düşünmeyi ve bellekte bulunan bilgi ile ilişkilendirmeyi gerektirir. Kısa, dikkat çekici ve akılda kalıcı reklam şarkılarının önemli bir görevi, bu süreci işletmede kolaylıklar sağlamasıdır. Bu şekildeki reklamlar uzun süreli hafızaya geçer ve orada saklanır. Tüketicinin bu bilgiyi ilerideki bir satın alma davranışında kullanması ve o ürüne yönelmesi muhtemeldir.

Reklamcılar, Maslow’un ortaya koyduğu hiyerarşik ihtiyaç gruplarını tüketici davranışlarını yönlendirmek ve ikna edici mesaj içeriği oluşturmak adına kullanmaktadırlar. Örneğin, sigorta ve sağlık hizmetleri reklamlarında güvenlik gereksinimleri göz önüne alınarak tehlike durumundan kurtulmak için reklamda önerilen davranışın gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Kozmetik ürünleri reklamları da bireyin daha güzel ve genç görünmesi bağlamındaki mesajlarla bireyin beğenilme, sevilme, dikkat çekme ihtiyaçlarının giderilmesi üzerine kurgulanmaktadır.

Duyum ve Algılama:  Reklamlarda sıklıkla başvurulan yer etme tekniğinde, beş duyudan en az birine hitap ederek, hedefin zihninde yer etmek hedeflenmektedir. Örneğin, yiyecek reklamlarında “sıcacık çorba”, “kıpkırmızı domates”, “çıtır çıtır patates” gibi vurgularla bu amaca ulaşılır. Kıpkırmızı, buz gibi olmakla, mis gibi kokmakla bir ürünü eşleştirildiğinde, çağrışım yoluyla ürüne ilişkin her yeni bilgide bu ayrıntılar tüketici tarafından hatırlanmaktadır. Bu tekniğin etkisi daha çok algısal çağrışımla açıklanmaktadır.

Değerler ve Yaşam Biçimi ; Satın alma davranışı sırasında bireylere, değerleri kılavuzluk etmektedir ve yaşam biçimi araştırmaları, tüketicinin satın alma davranışının anlaşılmasında ve özellikle hedef kitleye yönelik oluşturulacak reklam kampanyalarında ve reklam medyalarına önemli bilgiler sunmaktadır.

Tutum Ve İnançlar ; Eğer bir marka başarılı değilse, yapılması gereken şey o markaya karşı tüketicide olumlu tutumlar uyandırmaktır.

Kişilik ve Benlik ; Bireylerin arabalarına ilişkin algılamaları ile benlik algılamaları büyük ölçüde örtüşür. Birbirinden farklı araba tipleri birbirinden farklı kişiler için çekicidir. Giysiler için de aynı durum geçerlidir. Giyim, kuşam, aksesuar kişinin şahsiyet özelliklerini yansıtmaktadır. • Bunların pazarlamacılar tarafından analiz edilmesi, seçilecek hedef kitleye doğru ürünlerin sunulması anlamına gelmektedir.

Reklam Mesajlarında insellik ve kadın İmgesi – Mizah Kullanımı ya da Star Kullanımı Sık Kullanılan Ögelerdir.

Reklam Mesajlarında Cinsellik ve Kadın İmgesi : Reklamlarda cinsellik unsurunun kullanımının birçok nedeni olabileceğine vurgu yapılmaktadır. Birinci neden bir açlığı doyurmak amacı taşımaktadır. Diğer bir neden, tüketicinin reklam yıldızları ile kendisini özdeşleştirmesini sağlamaktır . Reklamlarda kadın cinselliği ve cinsellik; akılda kalıcılığı sağlamak, ürüne dayanılmaz bir çekicilik yaratmak, dolayısıyla kışkırtı ve doyum vaadiyle tüketiciyi kamçılamak için de kullanılmaktadır. Ürünlerin ambalaj ve paketleme dizaynlarından şişelenme biçimlerine dek daha açık bir deyişle, geniş omuzlu parfüm şişelerinden ince belli cola şişelerine dek sayısız tasarımın cinsellik imgelerini reklamlarda ve ürünlerde kullandığı gözlemlenmektedir.

Reklam Mesajlarında Mizah Kullanımı : Mizah reklamları, başarılı olsa da olmasa da izleyiciyi güldürmeye çalışan reklamlardır. Mizah eğlence, mutluluk, enerji, sevinç gibi duyguları uyarmaktadır. Mizahın bu tür duygulara sebep olması markaya karşı tutum ve davranışları etkilemekte, böylece marka imajına da katkıda bulunmaktadır.

Reklamlarda Star Kullanımı :Ünlü kişilerin isimlerinin marka olarak kullanılmasında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, bu kişilerin oluşturdukları imaj ve kişisel özellikleri ile ürünün bağdaşmasıdır. Ünlü kişilerin ün, yetenek, karizma gibi olumlu karakteristikleri ile birlikte hedef kitle açısından inanırlıkları çok önemlidir. Hedef kitlenin ünlü kişiyi ürünle ilgili alanda uzman kabul etmesi ve söylediklerinde dürüst olduğuna inanması gerekmektedir ve bu nedenle ürünün ve starın özellikleri üzerinde önemle durmak gerekmektedir.

Sonuç olarak her işletme, ürettiği mal ya da hizmeti pazarlamak, bir başka deyişle ürünü tüketicinin satın almasını sağlamak zorundadır. Büyük, küçük bütün işletmeler satış amaçlarını gerçekleştirebilmek için tüketiciyi reklam yoluyla etkilemeye çalışır.

ETKİLİ BİR REKLAM NASIL OLMALIDIR?

Reklamın akılda kalıcı ve etkili olması, markanın tanınırlığı açısından en önemli faktördür. Bu sebeple etkili bir reklam yapabilmek için sıkıcı ve sıradan senaryoların yerine; müşterinin dikkatini çekebilen, yaratıcı senaryoların olması gereklidir. Verilmek istenen mesaj, mümkün olduğunca en basit haliyle müşteriye anlatılmalı ve bu anlatımda abartıya kaçmadan inandırıcı bir dil kullanılmalıdır.

Reklamda verilmek istenen mesajın net ve anlaşılabilir olması, markanın satış ve tanıtım etkinliklerinin artmasındaki en önemli nedendir. Yapılan araştırmalara göre; müşterinin reklamı sevmesi, markayı sevmesine ve müşterinin markayı daha kolay hatırlamasını sağlamaktadır.

Türkiye’de gülebildiğimiz reklamları görmek, o markaya olan tutumumuzu olumlu yönde etkilerken, herhangi bir Avrupa ülkesinde durum tam tersi şekilde işleyebilir. Bazı topluluklar, reklamlardan daha net ve gerçekçi bir mesaj beklerken, bazı toplumlarda da samimi ve eğlendirici reklamlar daha olumlu sonuçlar verir.

Türkiye’de en çok sevilen ve hatta sosyal medyada sıklıkla paylaşılan reklamlarda sevilen komedyenlerin yer alıyor olması, Türkiye’nin reklam tutumu hakkında oldukça açık bir bilgi veriyor. Sevilen komedyenlerin reklamları, en çok beğenilen reklamlar olma başarısı kazandığı gibi markanın da etkili bir reklam yapmasını sağlıyor. Çok izlenen dizi ve film oyuncularının da markaların etkili reklam yapmasında ciddi payı olduğu tartışılmaz bir gerçek.

Sadece güldürebildiği için beğenilen reklamlar, aslında dikkat edilmesi gereken detayları atlamamıza mı neden oluyor?

Müşterinin özellikle televizyon reklamlarında dikkat etmesi gereken nokta, markanın ne kadar güvenilir ve inandırıcı olduğudur. Bu yüzden eğlenirken, gerçek bilgiyi de müşteriye aktarabilip aktaramadığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Sadece komik olan veya sadece bilgilendirici olan bir reklam başarısız olmaya mahkûmdur.

Her kültürün reklam anlayışı ve reklamdan beklentisi farklıdır. Bu yüzden markalar etkili bir reklam yapabilmek için kesinlikle toplumun isteklerini ve beğenilerini dikkate almalıdır. Türkiye’de eğlenceli reklamlar en iyi etkiyi alırken, inandırıcı ve samimi reklamların da müşteri üzerinde oldukça etkili olduğunu unutmamak gerekli.

 

WHAT IS ADVERTISEMENT?

What is advertisement? “Advertisement is the paid-up effort of persuasion through mass media.” Some of the most important functions of advertisement are: informing the consumer about the existence of products and services, persuading them to buy these products and services, and thus, creating a demand by turning consumers into users of said products or services.

Advertisement is one of the largest industries that serves as a revenue-maker within the global economy. It generates direct and indirect employment, creates lifestyles, and builds relationships between the brands and the consumers. Advertisement is way more important than we think.

The memorability and effectiveness of an advertisement are the most significant factors for recognizability of a brand. The message should get across in the simplest way possible, extravagance should definitely be avoided, and a persuasive language should be used. The clarity and comprehensibility of the message are the most important causes of the increase in sales and promotion activities of the brand. The previous research show that if the customers like the advertisement, they will eventually like the brand and will easily remember it.

THE EFFECT OF THE ADVERTISEMENTS ON THE COMPANY AND THE SOCIETY

Advertisement is very important for the consumers because it is an easily and affordably accessible source of information.

Advertisement is also important for the manufacturers because it is one of the promotional activities that they use to establish and maintain a market presence in this competitive environment, and stand out amongst their rivals with their products and services to expand their market share.

Advertising dates back to 3000 B.C.

The sales efforts through pluggers and signboards by the ancient merchants are considered as the first examples of advertisement.

Some of the examples of these advertisements are a papyrus that promises a prize against a fugitive slave in Ancient Egypt, and the announcements of various goods, circuses, and gladiator fights placed on stones in town squares and street corners in Roman and Greek cities.

When a pressman named William Caxton in England faced with problems about marketing the books that he printed 30 years after the invention of the printing press, he decided to print notices that promoted those books and handed them out in church services. This is the first example of a print ad in the history of advertising. The first banner written in English was found in 1480 on a church door in London.

The first TV commercial was broadcasted in 1941 in New York on WNBT television.

When we look at the history of advertising in Turkey, we can see that the press advertisements, which became popular in Germany in 16th century and in England in 17th century, became a current issue in Turkey in min-19th century (Elden, 2009: 154). Like in Europe, advertising began with press advertisements in Turkey. The first advertisements were posted on Tercüman-ı Ahval newspaper in 1860 as advertisements for houses, lands, and books for sale.

 

The first advertising agency in Turkey is İlancılık Reklam Ajansı / İlancılık Advertising Agency.

Learning and Memory: Transfer of information from short-term memory to long-term memory requires thinking about the meaning of the stimulant and associating it with the information within the memory. One of the important functions of short, striking, and catchy jingles is to facilitate this process. Such advertisements are transferred to and stored in the long-term memory. The consumer will most likely use this information in a future buying behavior and turn towards that product.

Advertisers use Maslow’s hierarchy of needs to divert consumer behaviors and to create persuasive message contents. For instance, in insurance and healthcare services advertisements, it is emphasized to display the behavior suggested in the advertisement to avoid danger considering the safety requirements. Cosmetics advertisements are fictionalized on answering the needs for admiration, love, and attention through messages within the context of looking more beautiful and younger.

Sense and Perception: In a method of impression that is frequently used in advertisements, it is aimed to make an impression in the minds of the target group by addressing at least one of the five senses. For instance, this goal is achieved through phrases, such as “piping-hot soup”, “cherry-red tomatoes”, and “crispy potatoes” in food advertisements. When a product is linked together with being ice-cold or smelling fine, these details are remembered by the consumer with each new information about the product through connotation. The effect of this technique is mainly explained through perceptional connotation.

Values and Lifestyle: The values guide the individuals when they are purchasing a product or a service, and the research on lifestyles provide critical information about understanding buying behavior of the consumer, and special advertisement offers for the target group, and advertisement medias.

Manners and Beliefs: If a brand fails to success, positive manners should be arisen in the consumer against that specific brand.

Personality and Self: Individuals’ perceptions of their cars and their perceptions of self correspond substantially. Different types of cars attract different people. The same applies to clothes. Clothes, apparel, and accessories reflect the personality traits of an individual. Analysis of these by the marketing experts means offering the right products to the selected target group.

In Advertisement Messages

Sexuality and Female Image – Use of Humor, or Stars are the most Common Elements.

Sexuality and Female Image in Advertisement Messages: It is emphasized that the use of sexuality in advertisements may have various reasons. The first reason is the intend of appeasing the sexual urges. Another reason is to ensure that the consumers identify themselves with the advertisement stars. Female sexuality and sexuality in general are used in advertisements to add an irresistible attraction to the product’s image, and thus, to stimulate the consumers with the promise of incitement and satisfaction. From the packaging and package designs of the products to the way they are bottled, more clearly, from the broad-shouldered perfume bottles to slim-waisted Coca Cola bottles, it is observed that numerous designs use sexuality images in advertisements and products.

Use of Humor in Advertisement Messages: Humorous advertisements attempt to amuse the audience whether or not they succeed. Humor stimulates feelings, such as entertainment, happiness, energy, and joy. The fact that humor leads to these feelings affects the attitudes and behaviors towards the brand, and thus, contributes to the brand’s image.

Appearance of Stars/Celebrities in Advertisements: the most important thing to be considered when using celebrities’ names as brands is that the image and personality of these people should accord with the product. Together with their positive characteristics, such as fame, talent, and charisma, the credibility of famous people is also very important for the target group. The target group should agree that the famous person is an expert in related area, and should believe that he/she is honest with what they claim, and thus, the characteristics of the product and the celebrity should be elaborated.

Consequently, each company must commercialize the goods or services that they produce, i.e., they must ensure that the consumers purchase their products or services. All small- and large-scale companies try to influence the consumers through advertisements in order to accomplish their sales goals.

WHAT ARE THE CHARACTERISTICS OF AN EFFECTIVE ADVERTISEMENT?

The memorability and effectiveness of the advertisement are the most significant factors in terms of recognizability of the brand. Therefore, in order to create an effective advertisement, creative scenarios that would attract the customers should be created rather than boring and ordinary scenarios. The message should be given in the simplest way possible, extravagance should definitely be avoided, and a persuasive language should be used.

The clarity and comprehensibility of the message are the most important causes of the increase in sales and promotion activities of the brand. The previous research show that if the customers like the advertisement, they will eventually like the brand and will easily remember it.

While humorous advertisements have a positive impact on our attitude towards the brand in Turkey, the case may be completely different in any European country. While some communities expect more clear and realistic messages from the advertisements, others prefer to see more sincere and entertaining advertisements.

The fact that the favorite, even most shared advertisements in Turkey include popular comedians gives a clear view about the attitude of Turkish people against advertisements. The advertisements of popular comedians become the favorite advertisements, and it also ensures that the brands create effective advertisements, as well. It is indisputable that the popular actors and actresses from popular TV series and movies have significant impacts on effective advertisement by the brands.

Do the advertisements, which are only liked by the public because they make them laugh, make us miss significant details?

The point that should be considered by the costumers especially in TV advertisements is the credibility and reliability of the brand. So, we should pay attention whether we can convey the right information to the customer while entertaining them at the same time. The advertisements, which are only funny or informative, are bound to fail eventually.

The understanding and expectation of each culture about advertisements are different. Therefore, the brands should definitely consider the demands and taste of the society in order to create effective advertisements. While the entertaining advertisements get positive reactions in Turkey, it should also be noted that persuasive and sincere advertisements also have a positive impact on customers.

 

Konular

E- Bülten

    Sosyal IDEA

    Bizi takip edip yalnız bırakmayan siz değerli okuyucularımıza teşekkür ederiz.