İNŞAAT GRUBU ANKET SONUÇLARI

Sektörün EMLAK ve İNŞAAT grubuna özel olarak hazırladığımız sektör temsilcilerinin ilgisini bekleyen 2 ayrı temsil grubuna özel bir araştırma yaptık.

 • Katılımcılarımız soru seçeneklerde kendilerine uygun cevap seçeneği yok ise ya da cevap vermek istemiyorlarsa o soruyu boş bıraktılar.
 • Anketimizde kişisel veri toplamadığımız için biz kimin ne cevap verdiğini göremiyoruz. Biz yatığımız tüm anketlerde ankette kimin ne cevapladığını göremiyoruz. Cevaplarınızı sadece siz biliyorsunuz.
 • Didim özelinde sorularımız olduğu gibi tüm sektörü kapsayan sorularımız da mevcuttu. Anketimize katılan, duyuran ve paylaşan tüm dostlarımıza, zaman ayırıp ilgi gösteren tüm katılımcılarımıza bir kez daha teşekkür ederiz. Sektörel araştırmalarımız devam edecek.
 • Yazılı anket formları ve internet ortamı üzerinde yaptığımız anketimizin sonuçları aşağıdaki gibi şekillendi.

İnşaat Grubu anketimize 113 sektör temsilcisi katıldı. Bazı sorular hiç cevapsız kalmazken bazı sorular karşılığını bulmadı.

“Aslen nerelisiniz?” sorumuza cevap veren 113 katılımcımızdan sadece 3 kişi Didim doğumlu olduğunu ifade ederken anlıyoruz ki Didim’de faaliyet gösteren İnşaat Sektörü temsilcilerinin tamamına yakını Didim’e sonradan gelmiş.

“Kaç yıldır Didim’de yaşıyorsunuz?” Sorusuna cevap veren 113 katılımcıdan sadece 13 kişi Didim dışında yaşıyor ve %92.3 ü yaptığı işini çok sevdiğini söylerken %7.7 si ise işini sevmeden yaptığını ifade ediyor. % 75 ‘inin başlamayı düşündüğü yeni bir proje planı var.

Sektörde kaç yıldır müteahhitlik yapıyorsunuz? diye sorduk.
Aldığımız cevapların oranı ise:

 • %  30> 5   Yıldan Az
 • %  60 > 5 – 10 Yıl Arası
 • %  10 > 10 Yıldan Fazla

Aldığımız cevaplardan anlıyoruz ki anket katılımcılarımızın sadece %20 sinin devam eden projesi var.
Yatırım ve Projeleri için Didim’i seçen % 76,92 sektör temsilcisinin % 23,08 i Didim dışında proje yürütüyor.

Anket katılımcısı sektör temsilcilerine Didim ve çevresi diğer bölgelere göre Arsa – Konut satışında daha ucuz mudur yoksa daha mı pahalıdır? diye sorduk. Verdiğimiz seçeneklerden aldığımız cevaplar ise;

Didim ve çevresi diğer bölgelere göre Arsa – Konut satışında ucuz mudur pahalı mı?

 • % 33,3 Diğerlerine göre ucuzdur.
  % 16,7  Diğerlerine göre pahalıdır.
   %50    Satış fiyatını daima üretim kalitesi belirler.

Üretimlerinize özel bir satış yönteminiz var mı? Sorumuza aldığımız cevaplar da Satış – Pazarlama açısından çok değerlendirilesidir.

Üretimlerinize özel bir satış yönteminiz var mı?

 • % 33,3  Profesyonel lansman satış – pazarlama yapıyorum.
 • % 25      Çalıştığım bir emlak satış ofisi var.
 • % 25      Kendi bünyemde bir emlak satış ofisi var.
 • % 16,7   Eş dost duyuruyor sağ olsun ( Yetiyor )

Anket katılımcısı sektör temsilcilerine sorduk. Sektörel ve teknolojik gelişmeleri nasıl takıp ediyorsunuz?

 • % 36,4 Çalıştığım teknik personelimden bilgi alıyorum
 • % 36,4 Düzenli takip ettiğim sektörel web siteleri var.
 • % 27,3 Sosyal medyadan takip ediyorum.
 • % 0 Sektörel ve teknolojik gelişmeleri takip eden özel bir birimim var.
 • % 0 Düzenli okuduğum sektörel yayınlar var

İnternet reklamları satışlarınızı etkiliyor mu? Diye sorduk.

Anket Katılımcılarımızın % 25 ‘i İnternet çok etkilidir derken % 75 İnternet bazen etkilidir dedi.

Anket Katılımcılarımızın tamamına yakınının İnternet sitesi var fakat sadece % 58,3 ü aktif kullandı, güncel bir sitesi olduğunu söylüyor. % 41,7 si ise çeşitli sebeplerle bir aktif bir İnternet sitesine sahip değil.

Zaten de anket katılımcılarımız olan sektör temsilcileri, bireysel ya da toplu satışlarda %25’i İnternet sitesi etkilidir cevabını vermiş.

Firmanıza ait bireysel ya da toplu satışlarda.

 • % 8,3 İnternet sitesi etkilidir.
 • % 25, 2 Sosyal medya hesaplarımız etkilidir
 • % 50 Emlak satış ofisinin performansı etkilidir 
 • % 16,7 Bu satış işleri biraz da şanstır.

Başlamayı düşündüğünüz yeni bir proje planınız var mı?

 • % 75  Evet
 • % 25  Hayır

Yatırım Ortaklığı konusunda ise sektör temsilcisi anket katılımcılarımızın % 58,3’ü Profesyonel  bir  yatırımcı ile proje ortaklığı yaparken  %8,3’ü de  akrabalık ilişkileri ile proje yürütüyor.  % 33,3 lük bir oranda ise yatırım ortaklığı satış talebine göre şekilleniyor.

Anket katılımcısı sektör temsilcilerinin sadece % 3 ünün kendine örnek aldığı bir meslek erbabı var.

Anket katılımcısı sektör temsilcilerinin “ % 83,3’ü Yapı Denetim Firmaları gereklidir” dedi

Anket katılımcısı sektör temsilcileri firma ya da işletmelerinin “ % 63,6 sı yeterince kurumsal olmadığını” düşünüyor.” % 36,4 ‘ü ise son derece kurumsal bir yapımız var” cevabını veriyor.

Anket katılımcısı sektör temsilcilerine “Size göre inşaat sektörünün en önemli problemi nedir?” diye sorduk.

 • % 41,7 Kalifiye Personel
 • 5 16,7 Kalifiye Müteahhit
 • % 41,7 Ülke Ekonomisi derken 
 • Bankacılık Sistemi / • Vergi sistemi / • Tanıtım da cevap seçeneklerinde olmasına karşın değerlendirme almadılar.

Anket katılımcısı sektör temsilcilerinin % 81,8 ‘i Sektörel Hukuki ve Kanuni uygulamaları yetersiz bulurken,  % 18,2 lik bir oran Sektörel Hukuki Ve Kanuni uygulamaları yeterli buluyor.

Anket katılımcısı sektör temsilcilerinin % 33,3’ü Bağış ya da Rüşvet karşılığı iş yaptığını söylerken katılımcıların % 66,7 si Bağış ya da Rüşvet karşılığı olmadan iş yaptığını söylüyor. İsimsiz ve kimliksiz aldığımız cevaplarda ise Bağış ya da Rüşvet karşılığı iş yaptığını söyleyen sektör temsilcilerinin oranı ise % 87,4.

Anket katılımcısı sektör temsilcilerinin verdiği cevaplara göre

Belediye Denetimleri ve Uygulamaları

 • % 18,2 tarafsızdır ve gerçekçidir
 • % 81,8 taraflıdır ve gerçekçi değildir. İlginç olan durum şu ki bu soruya pek çok sorumuza geldiği gibi isimsiz ve kimliksiz cevaplar almadık.

Anket katılımcısı sektör temsilcilerinin verdiği cevaplara göre  RESMİ İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

 • % 8,3     Prosedürün bir parçasıdır. Gerçeği yansıtmaz.
 • %75       Çok gereklidir. Hiçbir uygulamadan kaçınmayız.
 • %0         Resmi prosedürler yüzünden iş güvenliği tedbir ve önlemlerini alamıyoruz.
 • %16,7    Allah kaza bela vermesin. Kurbansız inşaata başlanmaz

Anket katılımcısı sektör temsilcilerinin verdiği cevaplara göre Devam eden ya da başlayacak olan proje planlarına dair

 • % 91,7 Projenin zamanlaması önceliğimizdir
 • % 8,3 Projeye sadık kalmak önceliğimizdir ” dedi. “Projenin ön görülen maliyet rakamlarını aşmamak önceliğimizdir” tercihi ise hiç işaretlenmedi.

Anket katılımcısı sektör temsilcilerinin verdiği cevaplara göre projelerinde görev alan teknik ekip ( mimar, iç mimar, peyzaj mimarı vb.) ihtiyacının

 • %91,7 gerekli teknik ekip ihtiyacımızı Didim’den çözebiliyoruz derken
 • % 8,3 lük bir oran gerekli teknik ekip ihtiyacımızı Didim dışından çözdüğünü ifade etti.

Anket katılımcısı sektör temsilcilerine “ Size göre yapısal ürünü satan en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir? ”diye sorduk.

 • % 58,3 Kalitesidir
 • % 16,7 Mimar mühendis becerisi ve projelendirmesidir.
 • % 8,3 Lokasyonudur.
 • %8,3 Tanıtımıdır 
 • %8,3 Fiyatıdır cevabını verdi.

Yerel yönetimlerdeki yetkili muhatap, sorumlu personelin sık sık değişmesi? hakkında katılımcılarımıza iki farklı sevap seçeneği sunduk. Sorumuza anket katılımcısı sektör temsilcilerinin yarısı diğer yarısı ile aynı fikirde değil.

 • “% 50 Doğru bir uygulamadır. Kanuni yaptırımı güçlendirir.”
 • “ % 50 Yanlış bir uygulamadır. Bürokratik engel yaratır.” 

Anket katılımcısı sektör temsilcilerine yerel yönetimlerin kararlarını sorduk.“ Sektör temsilcilerine göre “Yerel yönetimler şehri ilgilendiren yapısal kararları nasıl alıyor?

 • % 40 Konunun muhatapları ve uzmanları ile tarafsızca alır derken
 • % 60 oran ile çoğunluk “ Yerel yönetimlerin şehri ilgilendiren yapısal kararlar için kendi muhatapları ve uzmanları ile taraflı kararlar alınır”  dedi.

Belediye tarafından verilen inşaat ruhsatları ve iskan izinler için anketimize katılan sektör temsilcileri
% 63,6 İzin ve ruhsatlarımızı Didim Belediyesi’nden zamanında alamıyoruz.
% 36,4 İzin ve ruhsatlarımızı Didim Belediyesi’nden zamanında alabiliyoruz.

Mesleki bir örgütlenmeye ihtiyaç duyuyor musunuz?  % 75 Evet  % 25 Hayır

Bu güne kadar dava konusu olmuş hukuksal bir problem yaşadınız mı? % 16,7 Evet  % 83,3  Hayır

Yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıtlarının tutulması hakkındaki son yönetmelik hakkında  % 72,7 Evet son yönetmelik hakkında bilgim var. % 27,3 Hayır son yönetmelik hakkında bilgi sahibi değilim.

Binlerce esnaf ve ailesi 5941 çek yasası yüzünden mağduriyet yaşadıkları gerekçesi ile bu yasanın değişmesini talep ediyor. Ödenemeyen Çekler % 273 Artış Gösterdi.

Bir bankacılık uygulaması olan 5941 çek yasası size göre değişmeli midir? diye sorduk.

 • % 36 Çek Yasası mağduriyetlerinden haberim yok
 • % 36 Çek Yasası değişmelidir
 • %10 Çek Yasasını bilmiyorum
 • % 18 mevcut bankacılık çek sistemine güveniyorum.

Anket katılımcısı sektör temsilcilerine sorduk.

“Size göre Didim’i tanımlayan bir inşaat modeli var mıdır?  % 36 Evet  % 64 Hayır cevabını aldık.

Anket katılımcısı sektör temsilcilerine “Didim’de bu güne kadar projesi ile fark yaratmış, diğerlerine göre daha çok örnek alınmış 3 inşaat proje firması ( Müteahhit ) sayabilir misiniz? Projenin mimarını biliyorsanız lütfen onu da yazınız”. Dedik.

Maalesef katılımcı çoğunluk kendi projesinin adını ve proje mimarınının ismini yazmış. Tüm cevaplar arasında en çok verilen ortak isim “Oracle İnşaat Firması” olurken ne yazık ki projelerin mimarı sorusuna ortak verilen cevap alamadık.

Anket katılımcısı inşaat sektörü temsilcilerine “ Size göre Didim Hangi yatırımlar için fırsattır ” diye sorduk.

 • % 25 Konut
 • % 17  Sağlık 
 • % 17 Turizm cevabını verdi.

Anket katılımcısı sektör temsilcilerine Didim ve çevresinde kendi projeniz dahil en beğendiğiniz diğer 3 proje nedir? diye sorduk. Özellikle de  “Lütfen proje adı ya da inşaat firmasının adını belirtiniz” diye de detay istedik. Aldığımız tüm cevaplarda adı çıkan firma yine “Oracle İnşaat” oldu. Kendilerini tebrik ediyoruz.

Anket katılımcısı sektör temsilcilerine “Firmanız Dışında Aklınıza İlk Gelen En Güçlü Mütehaahitler Kimdir?Diye Sorduk. ( özellikle isim vermelerini rica ettik. Verilen tüm cevaplar içerisinde tüm katılımcılarımızdan gelen cevaplardan ortak üç isim öne çıktı.

 • “Oracle İnşaat – izzet Dönmez ”
 • “Prestige İnşaat – Bekir Apaydın ” ve
 • “Saygın Yapı / Ercan Saygın”

“Anket katılımcısı sektör temsilcilerine size göre inşaat sektörün yaşadığı kriz nasıl çözülür? Lütfen çok kısaca yazınız.” dedik. Aldığımız cevaplar ise aşağıdaki gibi oldu.

 • Sektör temsilcilerinin mali yetersizlikleri krizleri çözüldüğü zaman inşaat sektörün yaşadığı kriz de çözülür.
 • Konut kredi faizlerinin düşürülmesi ve yabancılara olan satışlarının yükselmesi ile çözülür.
 • Mimari düzen, disiplin ve Belediyelerin doğru ve tarafsız uygulamaları ile çözülür.
 • Ekonomi düzelmeden inşaat sektörün yaşadığı kriz düzelmez.
 • Kaliteli konut dürüst ve güvenilir pazarlama.
 • İmarına uygun olarak inşaat edilmeyen binaların elektrik ve su bağlantısını kesilirse inşaat sektörü kriz yaşamaz.

Emlak Grubu Anket sonuçlarımızı da incelemelisiniz. Bu haberi  sesli dergi formatında dinlemek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız. ( Bu okumayı yapan Gürhan Karaşahan’a çok teşekkür ederiz.)

Konular

E- Bülten

  Sosyal IDEA

  Bizi takip edip yalnız bırakmayan siz değerli okuyucularımıza teşekkür ederiz.