HERKES MÜTEAHHİT OLAMAYACAK

MÜTEAHHİT GÜCÜNE GÖRE İŞ YAPACAK. 

AMA NASIL?

Konut inşaatında yeni bir dönem başlıyor. Yayımlanan yönetmelik ile yapı müteahhitleri kayıt altına alınıp mesleki, teknik ve mali kriterlere göre sınıflandırılıyor. Artık müteahhitler, sadece kriterlerini karşılayabildikleri sınıfın izin verdiği inşaatları yürütebilecek. İsteyen değil, zorunlu şartları yerine getiren inşaat yapacak. HERKES MÜTEAHHİT OLAMAYACAK!

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdi. Firmalar belge almak için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine müracaat ediyor. Müracatlar 15 günde sonuçlanıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı ‘Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkındaki Yönetmelik’ 30702 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Yapı müteahhitliği yapmak isteyen şirket ve kişiler için önemli düzenlemeler var. Yapı müteahhitliğinde yeni bir dönemin kapısını aralayan bu yönetmeliğin tanıtım toplantısı ise İstanbul Ticaret Odasında yapıldı.

İTO’nun Konut İnşaatı Meslek Komitesi öncülüğünde düzenlenen toplantının açılışında konuşan İTO (İstanbul Ticaret Odası) Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Yaşık, konut inşaatı sektöründe işi layıkıyla yapan kişilerin bulunmasının önemli olduğunu belirterek “Bu yönetmelik sektör açısından çok önemli. Plan, çevre, sağlık ve fen kriterlerine uygun çalışan müteahhitleri sınıflandırırken, yeterlilikleri sağlayanları kayıt altına alacak. Yetki belgesi ve yeterliliği olmayanlar oldukça zorlanacak” dedi.

İş adamlarına da seslenen Yaşık, “Birçoğumuz cebimizde üç beş kuruş olsa, şu arsamıza konut yapalım diyoruz fakat bazen de onu zamanında tamamlayamıyoruz. Dolayısıyla işini doğru yapanla yapmayan karışıyor. İşte bu noktada yönetmeliğin olumlu etkisi olacağını düşünüyorum” dedi.

Yönetmelik hakkında özel bir sunum yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Atilla Erenler “Yönetmelikte temel amaç, yapı müteahhitlerini ekonomik, mali ve teknik yeterliliklerine göre sınıflandırmak. Bu yönetmelik özel sektör yapı işlerini kapsıyor, kamu işleri bunun dışında. Fakat kamu ihalelerine girenler de müteahhitlik kaydını yaptırmak zorunda. Yani kamu ihalelerinde sınıf ihtiyacı yok, numara ihtiyacı var. Riskli yapılar ve riskli alanlarda yapılacak inşaatlar konusunda yeni şartlar da ortaya çıktı.”dedi. Yapılan bu sunumda paylaşılan bilgilere göre ;

En büyük iş hacmine sahip grup A olmak üzere H’ye kadar 8 grup var.

Bu gruplara kimlerin gireceği, ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki yeterlilik kriterlerine göre belirlenecek.

Her bir sınıf, asgari iş hacmi, asgari banka referansı ve asgari iş döneyim miktarına göre belirlenip, proje bazında üstlenilebilecek iş miktarı tespit ediliyor.

Üst sınıra tabi olmayan büyük işleri yapabilecek A grubu ile en küçük işleri yapabilecek.

H grubuna kadar bütün gruplar için Ticaret Odası kayıt belgesi gerekiyorken, H ve G grubu hariç bütün gruplar için bilanço bilgileri ve banka referansı isteniyor. Bilanço evrakı ve banka referansının yeni olması gerekiyor.  Ayrıca iş deneyim belgesi ve iş gücü bilgilerinin, H grubu hariç bütün sınıflar için isteniyor.

EKONOMİK VE MALİ YETERLİLİK:

 • Bilanço rasyoları
 • İş hacmi (rasyo)
 • Banka referansı
 • BİLANÇO DETAYI:
 • Cari oran
 • Öz kaynak oranı
 • Borç oranı

MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİLİK:

 • İş deneyimi
 • Usta/teknik işgücü

YÖNETMELİK KİMLERİ KAPSIYOR?

Yönetmelik; yapı ruhsatına tabi her türlü yapım işinde, yapı müteahhitliğini üstlenecek olan gerçek ve tüzel kişileri kapsıyor. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle,yönetmeliğin mesleki ve teknik deneyime ilişkin iş gücü yeterliği ile ekonomik ve mali yeterliklerden kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranı yeterliliği aranmayacak.Ancak başvuru tarihinden önceki son üç yıla kadar olan değerler beyan edilecek.

UYGULAMA NASIL OLACAK?
Yapı ruhsatına tabi bütün yapıların gerçek veya tüzel kişiliği haiz bir yapı müteahhidinin veya bunların oluşturacağı ortak girişimin sorumluluğu altında inşa edilmesi; her müteahhidin yetki belgesi numarası alması esas olduğu belirtildi. Numaranın yapı ruhsatında, yapı kullanma izin belgesinde ve yapım işleri sözleşmelerinde kullanılması zorunlu. Tek parselde bir bodrum katı dışında, en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda; yapı müteahhitliğine ilişkin bütün sorumlulukları üstlenmek şartıyla parsel maliki kendi yapısını inşa edebilecek. Bu durumdaki yapılar için ayrıca yapı müteahhidi aranmayacak. Sadece o yapım işinde kullanılmak ve beş yıl içinde bir defaya ve tek bir yapıya mahsus olmak üzere, yapı sahibine geçici yetki belgesi numarası verilecek.

Bu haberi  sesli dergi formatında dinlemek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız. ( Bu okumayı yapan Sertan Kurtaslan’a çok teşekkür ederiz.)

 

 

Konular

E- Bülten

  Sosyal IDEA

  Bizi takip edip yalnız bırakmayan siz değerli okuyucularımıza teşekkür ederiz.