“Didim Hikayesini Arıyor” çalıştay toplantısı yapıldı

Didim Ticaret Odası, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ortaklığıyla düzenlenen çalıştayda Didim’in ekonomisine yön veren; turizm, kentleşme-gayrimenkul, tarım ve tarıma dayalı büyüme konularında gelişilebilmesi için düzenledikleri projenin çalıştay toplantısı Didim Büyük Anadolu Otel’de gerçekleşti.

Didim Ticaret Odası, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ortaklığıyla düzenlenen “Didim Hikayesini Arıyor” çalıştay toplantısı Didim Büyük Anadolu Otel’de gerçekleşti.

Sabah erken saatlerde başlayan çalıştay iki ayrı bölümden oluştu.  Çalıştaya Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Garnizon Komutanı Albay Ali Saçan, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Erbaş ve yönetimi, daire ve kurum amirleri, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile alanında uzman ve öncü isimler davetliydi.

“Gelecek Turizmde” sunumu ile davetli olarak katılan Turizmci, Doktor Cem Kınay da sürdürebilirlik kriterleri, markalaşma, satış ve pazarlama konusunda konuklara özel bir sunum yaptı.

SORUMLULUKLARIMIZI, YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZİ, ÇÖZÜMLERİNİ KONUŞMAK İÇİN BURADAYIZ

Toplantının açılış konuşmasını Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Erbaş yaptı. Erbaş konuşmasında “Didim’i tasvir etmeye kalksak bir tarafından Menderes Deltasının verimli ovaları, bir tarafında Beşparmak Dağları ve Bafa Gölü, bir tarafıyla Ege Denizi’nin güzel mavilikleri, Didim Antik Kenti ve Apollon Tapınağı’nın ev sahibi, Thales’in, Milet’in ve felsefeci kurucularının ev sahibi Didim. Diğer yanıyla tasvir etmeye kalksak Herodot’un deyimiyle, ‘Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü Aydın’ veya Evliya Çelebi’nin deyimiyle ‘Dağlarından yağ, ovalarından bal akan güzel Aydın’ımızın incisi.

Aslında Didim bizleri ağırlamakla bizlerin ne kadar da şanslı olduğunu anlatmak için bu tasvir yaptım. Bizler Didim’de bulunmaktan dolayı çok şanslıyız. Bu kadar tarih, bu kadar doğa, bu kadar imkan, bu kadar güzellik. Ama acaba tarihin bu kesitinde bizleri Didim ağırlamaktan dolayı şanslı mı? Bence Didim bizim kadar şanslı değil. Bugün aslında neden şanslı olmadığını ve onu şanslı hale getirmeyle ilgili sorumluluklarımızı, yükümlülüklerimizi, çözümlerini konuşmak için buradayız. Yarım asır önce, tarihi ve Didim’in doğasına dokunmadan aslında bir imkân olsa Didim’e yeni dönemde yaptığımız bütün yapıları yıksak ve tekrar planlasak diye konuşmuştum. Çeyrek asır sonra aynı duygularla karşınızdayım. Duygularımda bir değişiklik yok ama düşüncelerimizde çok değişiklik oldu. Bizim ülkemizde planlama ve tasarlama yapılarak büyük değişikliklerin olamadığını zaman bize öğretti. Planın değil ama pilavın çok önemli olduğunu zaman bize öğretti.” dedi.

Didim Ticaret Odası, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ortaklığıyla düzenlenen “Didim Hikayesini Arıyor” Çalıştayı

ŞEHİRLERİ DAHA AKILLI VE YAŞANABİLİR HALE GETİRMELİYİZ
Çalıştayda kısa bir konuşma yapan ve konuşmasının ardından ayrılan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay konuşmasında “Bir şehrin korunabilmesi için binalara değil de, yeşil alanlara önem verilmesi gerektiğini vurguladı. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, “Bir şehrin tarihi, onun kimliğini belirler. Tarih boyunca şehirler, medeniyetlerin izlerini taşıdı. Antik çağlardan modern döneme kadar, her dönemde şehirler, insanlığın gelişimine tanıklık etti. Dünya tarihine bakıldığında; Bu coğrafya içerisinde yer alan M. Ö. 4. Yüzyılda inşa edilen Milet ve Priene Antik kentleri planlı şehirler olarak kabul edilirler. Bu şehirler, içerisinde yer alan Mimarlık literatüründeki kent planlaması, tiyatro yapısı, kutsal yol, ara ve ana cadde gibi uygulamalar ve yağmur suyu kanalları ile modern kentleşmenin örnek kentleri olarak gösterilirler. Ancak, tarihi korurken, geleceği göz ardı etmemeliyiz. Geleceğe dönük olarak şehir planlaması, sürdürülebilirlik, erişilebilirlik ve yaşanabilirlik gibi kavramları içermelidir. Sürdürülebilir bir gelecek için, doğal kaynakları ve yeşil alanları koruyan, geri dönüşümü ve çevreyi düşünen planlamalar yapmalıyız. Erişilebilirlik, herkesin şehir olanaklarından eşit şekilde yararlanabilmesini sağlamalıdır. Ve en önemlisi, yaşanabilirlik; insanların mutlu ve sağlıklı bir şekilde yaşayabilecekleri ortamlar oluşturmalıyız. Ayrıca, teknolojinin getirdiği imkanları kullanarak şehirleri daha akıllı ve yaşanabilir hale getirmeliyiz.” dedi.

BİZİM EĞER DİDİM’DE BİR HİKÂYEMİZ OLMASAYDI OTURUP HEP BERABER ONU YAZMAMIZ GEREKİRDİ.
Çalıştayda konuşma yapan Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca “Bizim eğer Didim’de bir hikayemiz olmasaydı oturup hep beraber onu yazmamız gerekirdi. Ama ne mutlu bize ki Didim’in kendi hikâyesi var. Apollon’u var, Mileti var, Didim başlı başına bir değer. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken bu hikayeyi doğru işlemek, bu hikayeyi dünyaya doğru tanıtmak. Şöyle bir örnek vermiştik daha önce, Didim şu anda bir inci. Biz bu inciyi mevcut haliyle de pazarlayabiliriz. İnci kıymetli bir malzeme, satılır. Biz o inciyi işlersek, bir küpe haline getirirsek o zaman o inciye değer katmış oluruz. 10 lira olan incimizin değeri 1000 liraya, 100.000 liraya çıkar. Ama biz o inciyi vermedik tablosuna işler, İnci Küpeli Kız’ın kulağındaki inci haline getirirsek bizim incimiz paha biçilmez bir inci haline gelir. Dolayısıyla Didim’le ilgili ne yapacağımıza bizler beraberce karar vereceğiz. Didim’i bir inci olarak tutmaya devam mı edeceğiz yoksa bir efsane haline mi getirip paha biçilmez bir değere mi taşıyacağız?”

Çalıştaya “Gelecek Turizmde” sunumu ile davetli olarak katılan turizmci Doktor Cem Kınay’ın sunumu ve konuşması dikkat çekiciydi.

Didim’e daha önce 98 yılında tekne ile geldiğini, Didim’in çok değiştiğini ve büyüdüğünü gözlemlediğini ifade eden turizmci Cem Kınay, kişisel ve ticari tecrübelerinden yola çıkarak hazırladığını söylediği konuşmasında; Dünyanın değiştiğini geleceğin iklimlerle değişeceğini, en önemli planlamanın iklim ve çevre krizi üzerinden sağlanmasına vurgu yaparak, sürdürülebilir yaşam kriterlerinin yanı sıra dijital dönüşüm ile bu sürecin çok daha kolay ilerleyebileceğinin altını çizdi.

Sürdürebilirlik kriterleri, markalaşma, satış ve pazarlama konusunda hazırladığı sunum ile dikkat çeken Kınay; internet dünyasının insan için daha çevreci olduğu ifade ederek, dijital değişim, dönüşüme dair hazırladığı bilgilendirici konuşması, salonda bulunan konuklar tarafından ilgi ile takip edildi.

Didim Ticaret Odası, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ortaklığıyla düzenlenen “Didim Hikayesini Arıyor” çalıştay toplantısında “Gelecek Turizmde” sunumu ile davetli olarak katılan turizmci Doktor Cem Kınay’ın sunumu ve konuşması dikkat çekiciydi.
“Gelecek Turizmde” sunumu ile Çalıştayın davetlisi olarak Didim’e gelen turizmci Doktor Cem Kınay’ın sunumu büyük beğeni topladı.
“Gelecek Turizmde” sunumu ile Çalıştayın davetlisi olarak Didim’e gelen turizmci Doktor Cem Kınay’ın sunumu büyük beğeni topladı.

Didim ilçe ekonomisine yön veren; turizm, kentleşme ve tarım sektörlerinde sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyümenin yol haritasını ortaya koymak üzere İki yıl önce başlayan “Didim Sektörel Gelişim Stratejileri” projesinde yapılan çalıştayın öğleden sonra gerçekleşen ikinci oturumu, birbirinden farklı katılımcı grupları turizm, kentleşme-gayrimenkul, tarım ve tarıma dayalı büyüme konularında konu başlıklarında, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin akademik danışman hocalarınca hazırlanan sunumla başladı.

“Didim Sektörel Gelişim Stratejileri” çalıştayı “Kültür Turizminde Bir Yol Arayışı” Umut Kaşan

KÜLTÜR TURİZMİNDE BİR YOL ARAYIŞI
Hikmet Atilla, Umut Kaşan, Mahmut Nacar, Aziz Tuncer, DİTAB Başkanı, Ozan Sayın, Eren Gönül, Baran Aydın ve Prof. Dr. Hüseyin Cevizoğlu Kültür Turizminde Bir Yol Arayışı başlığında tespitleri fikirleri ve çözüm önerileri ile katkı sundular.

Didim Ticaret Odası, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ortaklığıyla düzenlenen “Didim Hikayesini Arıyor” çalıştay toplantısı Didim Büyük Anadolu Otel’de gerçekleşti.
Didim Ticaret Odası, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ortaklığıyla düzenlenen “Didim Hikayesini Arıyor” çalıştay toplantısı Didim Büyük Anadolu Otel’de gerçekleşti.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin akademik danışmanları Didim’e dair oluşan durum analizleri sunumu ile başlayan çalıştayın ikinci bölümünde, strateji geliştirmek amacı ile odak gruplarla temalar amaçlar ve hedefler belirlemek üzere veri ve analizlerle sürdürülebilir ve gerçekçi yol haritası oluşturmayı hedefleyen  “Didim Hikayesini Arıyor” çalıştayında farklı konu başlıklarında bir araya gelen, alanında başarılı ya da uzman kişilerden oluşan her bir çalışma masası, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin akademik danışman hocalarının hazırladıkları formlar, bilgi ve yönlendirmeleriyle, Didim için farklı görüş fikirlerin paylaşıldığı, uzun çalışma süreci, sonuçların değerlendirilmesi ile devam etti.

Umut Kaşan – Ege idea Dergi – Didim

Konular

E- Bülten

    Sosyal IDEA

    Bizi takip edip yalnız bırakmayan siz değerli okuyucularımıza teşekkür ederiz.