14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü…

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü…

Covid 19 Pandemisini yaşadığımız bu günlerde bir kez daha gördük ki Yeterli ve Dengeli beslenme ilaç kadar önemlidir. Sağlıklı besinin üretim noktasında en başta ÇİFTÇİLERİMİZ gelmektedir.

-“Korona virüsle mücadelenin kahramanlarından biri de Türk Çiftçisidir.”

Çiftçimiz pandemi sürecinde, fedakârlık göstererek üretmeye devam etmiş gıda arzında kesinti yaşanmasına müsaade etmemiştir. Gıda güvencemiz olan Tarımın sağlıklı ve sürdürülebilir olması için Çiftçimizi her alanda desteklemeliyiz. Tarlada kalmak, üretmek, insanlarımızı doyurmak istiyoruz. Arz açığı olan temel ürünlerde kendine yeterlilik derecemizi en üst seviyeye çıkarmalıyız.

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanlarıyla gerçekleştirilen toplantılarda, üreticilerimizin sorunlarını, çözüm önerilerini ve beklentileri görüşülmüş. Toplantıların ardından hazırlanan raporları Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Tarım ve Orman Bakanlarımıza Genel Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar tarafından iletilmiştir.

Çiftçilerin her zamankinden daha çok desteğe ihtiyacı olduğu bu günlerde Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktarın ifade ettiği gibi Türkiye genelinde sorunlarımızın başlıcaları şunlardır;

–Gübre, mazot, elektrik, ilaç, yem gibi girdiler ile sulama ücretlerindeki artış tarımsal üretimi olumsuz etkilemektedir. Gübre fiyatları üretimde önemli bir kriterdir. Fiyatlar arttığında kullanım azalmakta, yeterli ve kaliteli bir üretim sağlamak güçleşmektedir. Girdi fiyatları makul seviyelere çekilmelidir.

Çiftçilerimizin sulama birlikleri ve elektrik şirketlerine olan borçları nedeniyle tarımsal desteklere konulan blokeler kaldırılmalıdır.

Üreticilerimiz, özellikle kredi borçlarının ödenmesi konusunda da büyük sıkıntı yaşamaktadır. Beklentimiz çiftçilerimizin bankalara ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan kredi borçları ile elektrik, sulama, BAĞ-KUR primleri gibi borçlarının faizsiz olarak uzun vadeli yapılandırılmasıdır.

–Destek miktarları girdi fiyatlarında yaşanan artışlar göz önünde bulundurularak arttırılmalıdır. Çiftçilerimize ek destek verilmelidir. Küçük aile işletmeleri ve genç çiftçilere özel olarak desteklenmelidir. 2019 yılı destekleri biran evvel ödenmeli 2020 destekleri avans olarak verilmelidir.

Et ve süt fiyatlarındaki dengenin üretici ve tüketici aleyhine bozulmasını önleyecek tedbirler alınmalı, sektör desteklenmelidir. Gerektiğinde Et ve Süt Kurumu müdahale etmelidir.

–Bazı gıda ürünlerinde spekülatif olarak yaşanan fiyat artışları, üretici- tüketici makasının açılmasına neden olmaktadır. Bu durum hem üreticilerimizi hem de ileri olumsuz etkilemektedir. Üreticilerimiz ürününü düşük fiyatla satarken tüketici pahalıya almaktadır. Bu spekülatif hareketlerin denetimlerle kontrol altına alınması gerekmektedir.

Didim Özelinde de çiftçilerimizin tarlalarına gidebilmeleri için köylerdeki toprak yolların acilen bir greyderle kullanılabilir hale getirilmesi gerekmektedir. Her yıl yağışlardan dolayı toprak yollar kullanılamaz hale gelmektedir.

Ayrıca Zeytin ve Zeytinyağın dan Yaş Sebze ve Meyve ye, Süt ürünlerinden Hububata kadar Didim de üretim yapan çiftçilerimize gerek Pazar yerlerinde gerekse farklı satış noktalarında pozitif ayrımcılık yapılmasını ilçemizde üretimin teşvik edilip Didim halkı için Üreticiden Tüketiciye direk satışın sağlanmasında kolaylıkların tanınmasını istiyoruz.

Çiftçilerimiz tüm kaygılara rağmen üretime devam ederken, ürününü hasat edemeyeceği ve satamayacağı gibi endişeler yaşamaktadır. Bu endişelerin giderilmesi için, gıda zincirinin ilk halkası olan tarladaki üretimin güvence altına alınması gerekmektedir.

Ülkemiz 5 milyon çiftçisiyle Tarım ve gıdada 40 milyar dolarlık ihracat geliri, gıda sanayi ile birlikte 200 milyar doların üzerinde üretim değeri sağlayacak kapasiteye sahiptir.

Didim Ziraat Odamıza kayıtlı 3305 üyemizin hak ve menfaatlerini bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da her platformda sonuna kadar savunacağız.

Tarımda da ilçemiz Tarih, Deniz, Kum, Güneşinin yanında, İklimsel Özellikleriyle Nem, Rüzgâr ve Oksijen oranının yüksek olması  ve Menderes nehrinin taşıdığı alüvyonların oluşturduğu mümbit topraklarıyla; özellikle Mandalya Körfezi ve Ilık Ege Denizinin suları,  Bafa Gölü ve Menderes nehrinin Egeye açılan ağzıyla Balık çeşitliliği ile  bölgemizin yıldızı olabilir. Özellikle Salgın Hastalıkların yaşandığı bir dönemde Didimi AGRO Turizminve  Eko Turizmin merkezi haline getirmek için Çiftçi ve tarım sektörü olarak Didim hazırdır. İlgili Bakanlıklarımızın ve Yerel Yönetimin hazırlayacağı makro ve mikro ölçekteki planlar ile Hedefimize ulaşabiliriz.

 

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günümüzü kutluyor, gece gündüz üretimini sürdüren bütün çiftçilerimizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.”

Çiftçimiz kazanırsa ülke kazanır.

Dr. Hilmi Yıldırım

Didim Ziraat Odası Yönetim Kurulu Adına Başkan

Dr. Hilmi Yıldırım
Dr. Hilmi Yıldırım

 

Konular

E- Bülten

    Sosyal IDEA

    Bizi takip edip yalnız bırakmayan siz değerli okuyucularımıza teşekkür ederiz.