Didimli Oda, STK ve Dernekler Didim NEREYE gidiyor? Diye sordular.

Didim Kent Konseyi tarafından yollanan mailde Didim Kent Konseyi Başkanı Osman Ayyıldız , Didim Ticaret Odası Başkanı Hilmi Erbaş ,Didim Ziraat Odası Başkanı Hilmi Yıldırım ,  Didim Şoförler Odası Başkanı Savaş Cengiz,  Didim Derneği Başkanı Filiz Hekimoğlu , Didim Muhtarlar Derneği Başkanı Filiz Soydemir, Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği Başkanı Sevinç Karataş  ve Didim Turizm Derneği Başkanı Melih Koyuncu’nun imzasını taşıyan basın bilgilendirme bülteninde ‘Didim Nereye gidiyor?’ sorusu var.

Didim Nereye Gidiyor?
Didim Nereye Gidiyor? Diye Sordular.

DİDİM NEREYE GİDİYOR? Didim, doğası, tarihi, kültürel zenginliğiyle Ülkemizin turizm gözdelerinden birisidir. İlçenin sahip olduğu bu değerler, cazibesini artırmakta ve bu nedenle de her geçen yıl yerleşenlerin sayısında ciddi bir artış yaşanmaktadır.

Bu göç dalgası aynı hızda devam etmesi durumunda, günümüzde eksiklikleri hissedilen birçok kaynak ve alt yapı sorununun büyük oranda derinleşen boyutu ile bizlerin önüne geleceği ön görülmektedir. Mevcut planlama alanları dışında kalan yaklaşık 5 milyon metrekare büyüklüğündeki yeni arazilerinde, Özelleştirme İdaresi satış programı içerisine alınması bu anlamda bizleri düşündürmektedir.

İlçenin şehirleşme süreci hızına yetişemeyen imar planlarının da bu anlamda çözüm üretmesi önem arz etmektedir. Kentin 5-10 yıl gibi kısa bir zaman dilimi içerisinde, bilimsel ve teknik esaslara dayalı bir planlama sürecine ihtiyacı vardır. Aksi taktirde, günümüzde hissedilen teknik alt yapı sorunları gelecekte içinden çıkılamaz bir hal alacağını bizlere göstermektedir.

Dolayısıyla Özelleştirme İdaresi tarafından satışa çıkan tüm bu alanların tahsisleri gündeme alınmadan, Merkezi İdari Yapısının ve buna paralel olarak Yerel Yönetim Yapılarının, Didim’i Turizm ilçesinden çıkararak birçok sorunları olan deniz kıyısı bir KENT durumuna girmemesi adına planlamalarını İlçe halkına anlatması ve halkın şuanda bile kendi arasında sorduğu şu sorularla ilgili
aydınlatma yapması gerektiğini düşünüyoruz;

Didim’in Kanalizasyon Alt Yapısı yak.400 bin kişi kapasiteliyken, idareler 2030 yılında kent nüfusunu kaç kişi olarak hesaplamaktadır? Hesaplanan bu nüfusa göre kentin alt yapı ihtiyaçları nasıl ve hangi yatırım programları ile karşılanması düşünülmektedir?

 • Arazi satışları ile ortaya çıkacak ilave nüfus için uygulanmaya konulacak yatırım programları nelerdir? Bu yatırımları yapacaklara nasıl destekler verilecektir?
 • Günümüzde, ilçenin özellikle yaz mevsiminde yaşadığı en önemli sorunu, İçme suyu ihtiyacının karşılanamamasıyken, mevcut nüfusa ilave gelecek nüfusun içme suyunun temin edilmesi sorununu aşmak için planlanan yatırımlar nelerdir?
 • Günümüzde bile yetersiz kalan ve yaz mevsimlerinde eksiklikleri iyice hissedilen elektrik alt yapısı ihtiyacını karşılamak adına hangi çözümler düşünülmektedir?
 • İlçenin, Sağlık kurumlarının mevcut yerleşik nüfusuna bile yetersiz kaldığı ve yoğun sorunlar yaşandığı ortadayken, 2030 yılı için beklenen nüfus artışında, sağlık kurumlarına yapılan ilaveler yeterli olacak mı? Yeni yatırımlar düşünülüyor mu?
 • Açılan imar planlarına karşılık ne kadar sosyal alanlar, dinlenme ve yeşil alanlar düşünülüyor?
 • Bu nüfus artışında, üretimi artırmak ilk hedef olması gerekirken, tahsis yapılması düşünülen alanlarda tarım arazileri ne derece korunuyor? Yeni tarımsal alanlar oluşturuluyor mu?
 • Didim tüm dünyada temiz ve sağlığa iyi gelen havası ile tanınırken kent içi ulaşımında bunu destekleyecek araç yolları, bisiklet yolları, otoparkların nasıl planlanması düşünülüyor? Kentin 90 km kıyı şeridi ve merkez ile ulaşımı nasıl planlanmaktadır?
 • Yaz mevsiminde denizini kullanmak isteyen turistlerin ilgisiyle karşı karşıya kalan sahil kesimleri, plajlar ne şekilde kullanılacak? Ve buna benzer yaşanan ve yaşanması muhtemel önemli kentleşme sorunlarına idarelerin nasıl çözüm üreteceği ilçede yaşayan tüm vatandaşlarımızın öğrenmek istediği konulardır. İlave nüfus ile olası birçok sorunu yaşayacak halka, yatırım yapacak kuruluşlara, üretim yapacak kişilere ve tüm bunlara paralel, İlçe ve Ülke ekonomisine yön vermesi, kaynaklarımızın tüketilmeden sağlıklı ve doğru şekilde kullanılması adına ilçenin gelişimine etki edecek tüm yetkililere soruyoruz?  Didim NEREYE gidiyor?

Osman Ayyıldız Kent Konseyi Başkanı
Hilmi Erbaş Ticaret Odası Başkanı
Hilmi Yıldırım Ziraat Odası Başkanı
Savaş Cengiz Şoförler Odası Başkanı
Filiz Hekimoğlu Didim Derneği Başkanı
Filiz Soydemir Muhtarlar Derneği Başkanı
Sevinç Karataş Turizm Altyapı Hizmet Birliği Başkanı
Melih Koyuncu Turizm Derneği Başkanı

 

Konular

E- Bülten

  Sosyal IDEA

  Bizi takip edip yalnız bırakmayan siz değerli okuyucularımıza teşekkür ederiz.